Hổ trợ trực tuyến

cty.ngan132

cty.ngan132

Quãng cáo

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
Bảng giá thiết bị điện đóng cắt LS, khởi động từ LS, cầu dao tự động LS, CB LS

Bảng giá thiết bị điện đóng cắt LS, khởi động từ LS, cầu dao tự động LS, CB LS

(2 đánh giá)

Hàn Quốc

Bảng giá thiết bị điện đóng cắt LS, khởi động từ LS, cầu dao tự động LS, CB LS

Vui lòng gọi

Bảng giá thiết bị điện đóng cắt LS, khởi động từ LS, cầu dao tự động LS, CB LS.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ gặp Ms. Xuân ( 0903664484) để có giá tốt nhất!


CONTACTOR 3 POLES    Icu (220V/400V) RELAY NHIEÄT
MC-9b MT-12 (0,63~18A)
MC-12b MT-32(0,63~19A)
MC-18b MT-32(21,5~40A)
MC-22b MT-63(34-50,45-65A)
MC-32b MT-95(54-75,63-85)
MC-40b MT-95(70-95,80-100A)
MC-50a MT-150(80-150A,95-130A)
MC-65a MT-150(110-150A)
MC-75a MT-225(85-125,100-160)
MC-85a MT-225(120-185,160-240A))
MC-100a MT-400(200-330A)
MC-130a MT-400(260-400A)
MC-150a MT-800(400-600A)
MC-185a MT-800(520-800A)
MC-225a CUOÄN HUÙT KHÔÛI ÑOÄNG TÖØ (ACCOIL)
MC-265a MC-6,9,12,18a-9,12,18,22b
MC-330a MC-32a-40a
MC-400a MC 50a-65a
MC-500a MC 75a-85a-100a
MC-630a MC 130a-150a
MC-800a MC 185a-225a
MINI CONTACTOR 3 POLES MC 330a-400a
MC 6A MC 630a-800a
MC 9A  
MC 12A KHOAÙ LIEÂN ÑOÄNG
MC 18A UR-2(MC 6~150a)
Hoäp cho khôûi ñoäng töø AR-180(MC185~400a)
MW-9bMB~22bMB AR-600(MC 500~800a)
MW-9bMB~22bB  
MW-32aB/40aB TIEÁP ÑIEÅM PHUÏ
MW-50aB/65aB UA-1 1NO+1NC
MW-75aB~100aB UA-2 1NO+1NC
  UA-4 2NO+2NC
  AU-100 2NO+2NC

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top