Hổ trợ trực tuyến

cty.ngan132

cty.ngan132

Quãng cáo

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
Bảng báo giá sản phẩm CB LG Hàn Quốc

Bảng báo giá sản phẩm CB LG Hàn Quốc

(2 đánh giá)

Hàn Quốc

Bảng báo giá sản phẩm CB LG Hàn Quốc

Vui lòng gọi

Quý khách hàng vui lòng tham khảo" Bảng báo giá sản phẩm CB LG Hàn Quốc " tại CTY TNHH Ngân. Vui lòng liên hệ gặp Ms. Xuân
( 0903664484)MCCB (CB KHOÁI ) 2  POLES       ĐVT ELCB (CHOÁNG GIAÄT )  
ABN 52c  15-20-30-40-50A(30k)   Cai  32GRC (1.5k)  15-20-30A   Cai 
ABN 62c  60A   Cai  32GRHd(2.5k)  15-20-30A   Cai 
ABN 102c  15-20-30-40-50A(35k)   Cai  32KGRd(2.5k)  15-20-30A   Cai 
ABN 102c  60-75-100A(35k)   Cai  EBS52Fb(2.5k)  40-50   Cai 
ABN 202c  125-150-175A(65k)   Cai  EBE102Fb(5k)  60-75-100   Cai 
ABN 202c  200-225-250A(65k)   Cai  RKP 1P+N(4.5k)  3-6-10-32A   Cai 
GBN 202*  200-250   Cai  RKS 1P+N(10k)  6-10-32A   Cai 
BS32a w/o case  6-10-15-20-30A   Cai  RKN 2P  25-32-40A   Cai 
BS32a w/ case  6-10-15-20-30A   Cai  RKN 2P  63A   Cai 
MCCB (CB KHOÁI ) 3  POLES  ELCB&RCCB 4P
ABN 53c  15-20-30-40-50A (18k)   Cai  RKN 4P  25-32-40A   Cai 
ABN 63c  60A (18k)   Cai  RKN 4P  63A   Cai 
ABN103c  15-20-30-40-50-60-75-100A(22k)   Cai  EBN 104c (18k)  12~100A   Cai 
ABN203c  100-125-150-175-200-225-250(30k)   Cai  EBS 104c (37k)  15~125A   Cai 
ABN403c  250-300-350-400A(42k)   Cai  EBS 204c(37k)  125~250A   Cai 
ABN803c  500-630A (45k)   Cai  EBN 404c(37k)  250~400A   Cai 
ABN803c  800A (45k)   Cai  PHUÏ KIEÄN MCCB 
ABS 33c  5-10A (14k)   Cai  Shunt trip  ABN/S52~250AF   Cai 
ABS 53c  15-20-30-40-50A (22k)   Cai     ABN/S400~800AF   Cai 
ABS 103c  15,20,30,40,50,60,75,100,125A (42k)   Cai     ABS1000,1200A   Cai 
ABS 203c  125,150,175,200,225,250A(42k)   Cai     TS1000~1600   Cai 
ABS403c  250,300,350,400A(65k)   Cai  Under Vol Trip  ABN/S52~250AF   Cai 
ABS803c  500-600A (75k)   Cai     ABN/S400~800AF   Cai 
ABS803c  800A (75k)   Cai     1200AF   Cai 
ABS1003c  1000A (65k)   Cai  Auxiliary shwitch  ABN/S52~250AF   Cai 
ABS1203c  1200A (65k)   Cai     ABN/S400~800AF   Cai 
MCB  (CB TEÙP)    1200AF   Cai 
BKN 1P  6-10-16-20-25-32-40   Cai  Alarm switch  ABN/S52~250AF   Cai 
   50-63   Cai     ABN/S400~800AF   Cai 
BKN 2P  6-10-16-20-25-32-40   Cai     1200AF   Cai 
   50-63   Cai  AL/AX  ABN/S52~250AF   Cai 
   80-100-   Cai  Bus bar  500-600-800A   Cai 
BKN 3P  6-10-16-20-25-32-40   Cai       Cai 
   50-63   Cai       Cai 
   80-100-   Cai       Cai Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top